Gemengd Zangkoor Floraklanken

Gemengd Zangkoor Floraklanken is een groep enthousiaste amateur zangers
uit Bovenkarspel en omgeving
De repetities vinden plaats in het Nassaugebouw in Bovenkarspel
De aanvang is 19:45 uur
Floraklanken bestaat op 31 oktober 2024 50 jaar en geeft een jubileumconcert
Floraklanken staat onder leiding van dirigent Ike Wolters
Voor meer informatie over Ike klik hier
Nieuwe leden, ook projectleden zijn van harte welkom
Kom vrijblijvend langs om te luisteren en de sfeer te proeven