Subsidie

Floraklanken heeft subsidiegevers:

  •  Gemeente Stede Broec

  •  VSB Fonds

Wij danken zowel gemeente als het VSB Fonds voor hun steun